Życzenia Świąteczne dla Dzieci i Wszystkich ludzi dobrej woli.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam, w imieniu swoim i wszystkich pracowników szkoły, aby Ten, który narodził się w Betlejem stał się dla wszystkich źródłem wiary, nadziei i miłości. Niech obdarza Was wszystkich swoim bozym błogosławieństwem w każdym dniu Nowego Roku 2019 .

Stypendia dla najlepszych uczniów.


15 października 2018 roku w Szkole Podstawowej w Zdunach Pan Burmistrz Tomasz Chudy podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji wręczył stypendia trzem naszym uczniom, a były to:
1. Aleksandra Lew
2. Weronika Nowacka
3. Zofia Karaszwska.
Uczniom towarzyszyli rodzice. Wszystkim stypendystom życzymy wszelkiej pomyślności. 

Życzenia Wielkanocne


Wszystkim kochanym uczniom naszej szkoły i ich rodzicom pragnę złożyć najpiękniejsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Jezusa. Niech Moc Boga ujawniona w zmiartwychwstaniu przeniknie nasze życie i uczyni je szczęśliwym. Budujmy między sobą relacje, które wprowadzą w nasze życie radość i szacunek. 

Zajęcia " Mały chemik eksperymentuje" z Panią Magdą dla klas III.

Informujemy, że w poniedziałek o godzinie 11.15 w pomieszczeniach klasy piątej Pani Magda organizuje dla chętnych uczniów z klasy III zajęcia " Mały chemik eksperymentuje". Ze względu na to, że są to zajęcia warsztatowe przychodzą tylko te dzieci , które się zapisały.

OD II OKRESU DZIECI KLAS I-III ZACZYNAJĄ NAUKE PŁYWANIA

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA "UMIEM PŁYWAĆ"
 Dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki poprzez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe szkoła otrzymała dofinansowanie do nauki pływania dla dzieci klas I-III. Nauka będzie odbywała się w formie pozalekcyjnych zajęć . Zajęcia będą w pierwszym etapie realizowane od lutego do czerwca 2018. 
Dzieciaki cieszymy się, że będziecie mieli szanse na rozwój umiejętności pływania.

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM BOLESŁAWEM GRABOWSKIM


10 STYCZNIA 2018 zapraszamy wszystkich uczniów na spotkanie ze znanym podróżnikiem Bolesławem Grabowskim.
Tematem spotkania będzie Afryka - " Podróż w głąb Afryki czyli spotkanie z Etiopią"
Prelekcja z pokazem na świetlicy szkolnej odbędzie się : 
dla klas młodszych I-III o 9.00
dla klas starszych IV- V o 10.00
Życzymy miłych wrażeń.

Małe podsumowanie na koniec 2017 roku

KOCHANE DZIECI! DRODZY RODZICE!
Nowy rok szkolny 2017/18 rozpoczął się bardzo trudnym doświadczeniem dla naszego środowiska.Długo jeszcze będziemy odczuwać konsekwencje tego wydarzenia w naszych emocjach, zachowaniach i w naszym duchu... 
Dlatego BŁAGAM, PRZEZ WZGLĄD NA TO PIĘKNE ŻYCiE, STARAJMY SIĘ BYĆ LUDŹMI DOBREJ WOLI, KTÓRZY W ZGODZIE I WZAJEMNYM SZACUNKU BĘDĄ BUDOWAĆ CORAZ LEPSZĄ RZECZYWISTOŚĆ SZKOŁY JAKO MIEJSCA NAJPIĘKNIESZEGO DLA DZIECI.
W tym miejscu, korzystając z przywileju wypowiadania magicznych słów z okazji Świąt Bożego Narodzenia, chciałbym wszystkich przeprosić za wszystko, co zadziało się nie tak , a mogło być efektem mojego działania. Ale zarazem chciałbym także Wszystkim podziękować i życzyć wszelkiej pomyślności. 
Dlatego dziękuję: Najpierw Wam drogie dzieci za to, że okazaliście mi w tak krótkim czasie tyle sympatii i dzięki temu dostarczyliście tyle radości, że warto było się natrudzić... nigdy nie przypuszczałem jak niesamowite dzieci mogą być w Baszkowie...
Rodzicom, Nauczycelom, ale i pracownikom szkoły za tyle miłych i ciepłych słów wsparcia...
Władzom na czele z Panem Burmistrzem Tomaszem Chudym i Panią Przewodniczącą Rady Miasta Elżbietą Kurkiewicz za wyrozumiałość i pomoc....
Szacunek dla Pana Sekretarza Ulatowskiego i wiceburmiastrza Pana Zwierzyka oraz urzędników UMG Zduny za wsparcie ... Dobre słowa kieruję także pod adresem sołtysa Baszkowa Pana Andrzeja Zajączka i Łukasza Krzywdę za działania na rzecz szkoły...
Od samego poczatku mojej pracy trudności nie brakowało, bo też i zadań, z którymi trzeba było sobie poradzić okazało się wiele... Objąłem  bowiem stanowisko od 1 września 2017 roku, w trudnej sytuacji i zaraz na starcie :
1. Przez kilka dni trzeba było znaleźć nauczyceli do pięciu przemiotów, w tym wychowawcę klasy V...nie było to łatwe, bo wszyscy mieli już swoje etaty. Jakoś poszło, ale proces doboru i poszukiwania kadry trwa i wierzę, że w przyszłym roku sytuacja w tym zakresie się ustabilizuje. Ostatecznie przyjeliśmy 9 nowych nauczyceli, poza jednym wszyscy są nauczycelami dochodzącymi...
2. Kolejny krok to zgranie plnu szkolnego z planami szkół nauczyceli, którzy na kilka godzin rozpoczęli u nas pracę. Ta szkoła nigdy nie miała w tym zakresie tak skomlikowanej sytuacji. Nie obyło się od zmian w planie przez miesiąc wrzesień, bo zmieniały sie rozkłady w szkołach...
3. Zapoznanie się wszystkich nauczyceli, zwłaszcza nowych, z założeniami projektu, bo trzeba było przygotowac programy do zajęć...następnie zorganizować zajęcia z projektu: Jak to działa? Świat wokól nas..Kolorowa Matematyka...Ruch to zdrowie...nie było to proste, bo projekt nie uwzględniał takiej ilości chętnych dzieci...dziś nauczycele prowadzą jedną grupę w ramach projektu...drugą za darmo....
4. W szybkim tempie trzeba było wyremontować pomieszczenie pod pracownię internetową, która nie była przygotowana... dzięki pomocy Pana burmistrza i życzliwości radnych otrzymaliśmy pieniądze na nowe pomieszczenie...
5. Po dokonaniu analizy i zmian w zakresie pomocy dydaktycznych zakupiono pomoce dydaktyczne na wyposażenie praconi matematyczno-przyrodniczych i realizacji zajęć rozwijających.
6. Dokupiliśmy meble odpowiednie do nowych pomocy... szafa do chemikaliów, stół demonstracyjny....
7. Przeprowadziliśmy postępowania ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych...pomocy Montessorii do matematyki...klocków lego, co udało się to zrealizować w miesiącu wrześniu, październiku...Dzięki zaoszczędzonym środkom ponad 30 tysięcy, mam nadzieję na kolejne dopsażenie pracowni, aby zamierzone zadania można lepiej zrealizować.
8. Przeprowadzono postępowanie na zakup komputerów i mebli do pracowni komputerowej...
9. Wymalowano sekretariat, częśc korytarzy...
10. Przeprowadzono szkolenie z legoladii dla 20 uczniów i 2 nauczyceli, 3 nauczyceli rozpoczęlo szkolenie z Montessorii a jeden z Integracji sensorycznej...
11. Pozyskaliśmy do pomocy psychologa, który będzie do dyspozycji dzieci i rodziców w 1, 2,3 środę miesiąca...
13. Wzmocniliśmy pracę świetlicy, bo zapisanych do świetlicy jest aż 63 dzieci...
14. Zorganizowaliśmy zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej - ponad 20 godzin...
15. Zorganizowaliśmy zajęcia z konwersacji w języku angielskim...
16. Udało się w końcu uruchomić obiady...korzysta 50 dzieci...
17. Zorganizowaliśmy wiele ciekawych i innych imprez szkolnych: I Baszkowski Bieg Przekraczamy Granice, Wieczór dla Bohaterów, Dzień Języków Obcych, Mikołajki na wesoło, Korowód i jasełka, Wigilie Szkolną...
18. Gościliśmy aktorów z przedstawieniem " W starożytnym Rzymie".
19. Odbyliśmy Szkolną Wycieczkę Dydaktyczną na Dolnośląski Festiwal Nauki...
20. Kilkoro dzieci z naszej szkoły uczestniczyło w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Wrocławskim ...
21. Uruchomilismy lige zadań z matematyki i angielskiego...
 
Nie sposób wymienić wszystkich działań, ale staram się Państwu pokazać, jak w krótkim czasie dzięki współdziałaniu udało się wielu rzeczy dokonać. Oczywiście mam pełną świadomość problemów, które się pojawiły, dlatego trzeba dalej iść i działać dla zbudowania : "Szkoły dziecka".  Każda nieomal inicjatywa jest "Przekraczaniem granicy" dla lepszej jakości, biorąc pod uwagę perspektywę szkoły osmioklasowej, która ma dać szansę rozwoju każdemu dziecku...
Przed nami wiele zadań, zamierzeń, na najbliższy czas dla sprawniejszego funkcjonowania:
1. Modernizacja ogrzewania sali...2. Remont klastki schodowej i przebudowa instalacji elektrycznej,
3. Nowe nagłosnienie szkoły z radiowęzłem..4. Modernizacja i przebudowa salki bankietowej pod potrzeby świetlicy szkolnej, potrzeby środowiska i pod wynajem... 5. Przystosowanie pomieszczeń pod 8 klase...6. Zorganizowanie biblioteki....
7. Zaopatrzenie każdej klasy w rzutnik multimedialny i ekran oraz pozyskanie tablicy interaktywnej w nowej edycji programu ministerialnego. 
Bezpośrednio pracy z uczniami dotyczyć będą następujące działania wdrażane w pełni w drugim okresie:
1. lekcje tańca w każdej klasie w ramach wychowania fizycznego, 2.zorganizować zajęcia na basenie dla klas I-III w ramach projektu dofinasowania, 3. uruchomić cykl poranków muzycznych dla klas I-IV kompozytorzy pod Lupą...4.Ważną kwestią to zapoczątkowanie współpracy ze szkołą w Niemczech, w tej materii dyrekcje obu placówek nawiązały kontakt i wyraziły wole współpracy, co pozwoli uczniom w rozwoju kompetencji językowych. 5.W tym roku po raz I szkoła będzię organizatorem I Baszkowskiego Pikniku Naukowego dla Dzieci itp.  6.Zamierzamy uruchomić cykl warsztatów dla uczniów i rodziców: Motywowanie do uczenia się, Jak stawiać granice?, Jak radzić sobie z problemami nastolatków? etc
Nie może zabraknąć działań zmierzających do podniesienia poziomu nauczania, a w tym zakresie w drugim okresie uruchomionych zostanie wiele mechanizmów.
Ta krótka refleksja o szkole i podejmowanych wysiłkach odbywa się w przekonaniu, że najwyższym dobrem szkoły jest uczeń. Dlatego podzielam Państwa przekonanie: każde dziecko jest największym skarbem, które musimy chronić i stwarzać takie warunki, aby nie zmarnować talentów i wspierać rodzica w procesie wychowania. Każdy z nas życzyłby sobie ucznia i absolwenta szkoły w Baszkowie jako szczęśliwego człowieka, otwartego i zdolnego do budowania wokół siebie pięknego świata. 
z szacunkiem
Dyrektor Szkoły Podsawowej w Baszkowie
Krzysztof Grobelny 


BOŻE NARODZENIE

Dla dzieciątka Jezus

DZISIAJ W BETLRJEM RADOSNA NOWINA

MAGIA ŚWIĄT...MAGIA ŚWIĄT...MAGIA ŚWIĄT...


    BÓG SIĘ RODZI NOC TRUCHLEJE PAN NIEBIOSÓW OBNARZONYCH.
OGIEŃ KRZEPNIE BLASK CIEMNIEJE MA
GRANICE NIESKONCZONE
WZGARDZONY OKRYTY CHWAŁĄ ...       

JUŻ CHYBA NIKT NIE MA WĄTPLIWOŚCI IDĄ ŚWIETA

KOLEJNE ODSŁONY

Wszyscy w napięciu czekali na przyjazd Świętego Mikołaja

INNE NEWSY

DO PRZEMYŚLENIA
1.Non scholae sed vitae discimus...Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczysz...
 
2.Quid quid discis tibi discis...cokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie...

3. Quid quid agis prudenter agas et respice finem....Cokolwiek czynisz czyń rozważnie i zwracaj uwage na koniec..
 
Ciag Dalszy naszych działań....
 

BUDUJEMY ZAUFANIE BO TYLKO WSPÓLNIE ZBUDUJEMY DOM.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE